Companyon  

BEDRIJFSMAKELAARS

TAXATIES

Indien u een objectieve waarde van een object wenst te weten, kunt u onze onafhankelijke taxateur inschakelen.
Companyon Bedrijfsmakelaars taxeert commercieel vastgoed, zowel enkelvoudige objecten als grootschalige projecten.

Een reden voor taxatie kan o.a. zijn:

         -  (her)financiering
         - successie
         - aankoop
         - verkoop
         - herbouwwaarde
         - verbouwingen
         - onteigening

Onze taxaties worden door alle financiële instellingen in Nederland geaccepteerd.


 

BEDRIJFSMAKELAARDIJ


 

Postbus 444, 2100 AK Heemstede | T (023) 544 26 62| F (023) 544 26 64| info@companyon.nl